ความรู้ที่เกี่ยวกับจังหวัดชุมพรมีอะไรบ้างและมีอะไรที่น่าสนใจ

จังหวัดชุมพร นั้นซึ่งได้ตั้งอยู่บนของภาคใต้ที่มีชื่อว่าประตูของภาคใต้จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ที่ติดกับทะเลอ่าวไทยยาวถึง222กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งทางทะเล และ ป่าเขา มีเกาะแก่งสวยๆมากมาย ไม่แพ้เกาะสีชังของจังหวัดชลบุรี อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสายและบริเวณหาดทรายรี หาดทรายขาวสะอาดอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของเขต กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อนุสรณ์สถาน  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยซึ่งในแต่ละวันนั้น

จะมีคนมากราบไหว้ขอพรและมีเสียงจุดพลุดังขึ้นตลอดทั้งวันและด้วยข้อจำกัดของพื้นที่จังหวัดชุมพรนั้นที่ผ่านทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเทือกเขาแต่ตัวเมืองชุมพรเป็นที่ลาบจึงกลายเป็นที่รับน้ำเมื่อยามฝนตกหนักเมื่อ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2540จังหวัดชุมพรได้รับพายุใต้ฝุ่นซีต้าจึงทำให้เกิดน้ำท่วมในตัวเมืองจังหวัดชุมพรอีกทั้งยังมีประชาชนเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จในหลวงรัชกาลที่9ทรงห่วงใยราษฏรชาวชุมพรเป็นอย่างมากจึงได้พระราชทานโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดําริ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดชุมพรโดยการพัฒนาลุ่มน้ำในพื้นที่ตอนเหนือของเมืองชุมพรที่เรียกว่าหนองใหญ่ให้เป็นแก้มลิงสำหรับรับน้ำและมีพระราชดำริให้ขุดคลองหัววังพนังตักเพื่อระบบน้ำนั้นลงสู่ทะเลโดยที่ไม่ผ่านเมืองชุมพรในการขุดคลองพนังตักจำเป็นต้องสร้างทางเบี่ยงเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน พระบาทสมเด็จในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อทำผิวจราจรลาดยางในทางเบี่ยงพร้อมพระราชทานชื่อถนนแห่งนี้ว่า ถนนราชประชาร่วมใจ

การดำเนินงานการขุดคลองหัววังพนังตักเสร็จก่อนพายุซีต้าก่อนขึ้นฝั่งจังหวัดชุมพรเพียงหนึ่งวันจึงทำให้ชาวบ้านในจังหวัดชุมพรนั้นรอดจากการน้ำท่วมในครั้งนั้นและรอดมาจนถึงทุกวันนี้พื้นที่หนองใหญ่นอกจากจะเป็นพื้นที่แก้มลิงคอยรับน้ำในช่วงฤดูฝนและเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแร้งให้กับชาวสวนแล้วยังเป็นสวนสาธารณะให้กับประชาชนเอาไว้พักผ่อนในยามว่างจากนั้นยังมีสพานที่ทอดยาวสู่อ่างเก็บน้ำถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีที่หนึ่งสำหรับหนองใหญ่เนื่องจากจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่มาการแนะนำการท่องเที่ยวอยู่มากพอสมควร

ดังนั้นหากมีการเดินทางเพื่อจะไปเที่ยวอย่าลืมที่จะมีการวางแผนในการเที่ยวในแต่ละครั้งให้ดีจะได้ไม่พลาดเที่ยวให้ทั่วเพื่อจะเป็นการไม่เสียเวลาในการท่องเที่ยวในจังหวัดนี้ และสิ่งสำคัญอย่าลืมแวะซื้อของฝากสำหรับจังหวัดเหล่านั้นเพื่อเป็นการนำเป็นของฝากด้วยนะ

 

ขอขอบคุณ  แทงบอลออนไลน์  ที่ให้การสนับสนุน