วัดใหม่ปลายห้วย จังหวัดพิจิตร 

 

    วัดใหม่ปลายห้วย สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพาเที่ยวในจังหวัดพิจิตรในครั้งนี้ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นวัดอยู่  เนื่องจากว่าจังหวัดพิจิตรนั้นมีวัดเยอะแยะมากมายเป็นไปหมดลองลงมาจากแม่น้ำนั่นเอง แต่สำหรับวัดที่เราจะพาไปรู้จักกันในครั้งนี้หรือพาไปเที่ยวในครั้งนี้นั้นเป็นวัดที่ยังไม่มีอายุเก่าแก่มากนักเพราะว่าแห่งนี้เพิ่งสร้างมาแค่ในช่วงประมาณปีพ.ศ 2537 เท่านั้นเอง

       ในสมัยที่มีการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ๆนั้นวัดแห่งนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมจากชาวบ้านมากนักมีชาวบ้านมาทำบุญที่วัดแห่งนี้บ้างประปรายเพียงเท่านั้นและมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้ไม่ค่อยเยอะเหมือนกับเช่นปัจจุบันนี้อย่างไรก็ตามในช่วงที่หลวงปู่ทองดีอนีโฆได้เดินทางมาถึงที่วัดแห่งนี้แล้วเห็นว่าวัดแห่งนี้นั้นยังคงไม่มีความสวยงามบางจุดภายในบริเวณวัดนั้นก็เก่าแก่มากแล้วหลวงปู่ทองดีจึงได้มีการเข้ามาบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่

       นอกจากนี้ยังมีการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายภายในบริเวณวัดทำให้วัดแห่งนี้นั้นมีความสวยงามมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นที่สำคัญหลวงปู่ทองดียังได้มีการแบ่งสถานที่ส่วนหนึ่งภายในพื้นที่บริเวณวัดแห่งนี้ไว้เป็นสถานที่สำหรับให้ชาวบ้านได้มาทำการปฏิบัติธรรมได้อีกด้วย 

 

       ดังนั้นหลังจากที่หลวงปู่ทองดีได้มีการบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ก็ทำให้วัดแห่งนี้การเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของชาวบ้านมากยิ่งขึ้นเพราะมีทั้งสถานที่ที่ทำบุญได้และยังมีสถานที่ที่ให้ชาวบ้านนั้นได้มาปฏิบัติธรรมได้นอกจากสถานที่สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่แล้วหลวงปู่ทองดียังได้มีการก่อสร้างสถานที่ใหม่ๆเพิ่มเติมอย่างเช่นอุโบสถรวมถึงศาลาการเปรียญและยังมีการสร้างเจดีย์สถานและกุฏิสงฆ์และยังมีการก่อสร้างส่วนอื่นๆเพิ่มอีกมากมาย  

       สำหรับ  เปิดยูส ขั้นต่ำ 100  วัดแห่งนี้นั้นได้มีการตั้งชื่อวัดว่าวัดใหม่ปลายห้วยซึ่งที่นี่นั้นปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากเช่นเดียวกันเพราะที่นี่นั้นจะมีพระพุทธรูปเก่าแก่และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์รวมถึงพระพุทธรูปที่เป็นองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่างมารวมกันอยู่ที่วัดแห่งนี้นั่นเอง

ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถมาชมทั้งพระนอนรวมถึงเห็นพระนั่งและพระยืนนอกจากนี้จุดศูนย์รวมใจของชาวบ้านที่ให้ความเคารพนับถืออย่างมากก็คือหลวงปู่เทพโลกอุดร   ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์หรือพระพุทธรูปยืนรวมถึงอุโบสถนั้นได้มีการออกแบบเอาไว้อย่างสวยงาม  ที่สำคัญมีการนำสีทองมาทาจนเหลืองอร่ามบริเวณโดยรอบของตัววัดนั้นก็มีการสร้างคลองเอาไว้ด้วย 

        อย่างไรก็ตามหากนักท่องเที่ยวคนไหนอยากจะกราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปภายในวัดใหม่ปลายห้วยแห่งนี้นั้นสามารถเข้ามาทำบุญได้ตั้งแต่ช่วง 08:00 น เป็นต้นไปและจะปิดห้ามเข้าวัดในช่วงประมาณ 18:00 น