วัดเจดีย์ ซาวหลัง จังหวัดลำปาง 

    วัดเจดีย์ ซาวหลัง จังหวัดลำปาง   ที่บ้านวังหม้อ  จังหวัดลำปางมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งจัดได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามมากโดยที่นี่มีการออกแบบด้วยศิลปะแบบผสมผสานกันระหว่างศิลปะล้านนาและศิลปะพม่า 

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่านั้นก็คือวัดเจดีย์ซาวหลังนั่นเอง  สิ่งที่โดดเด่นดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วัดเจดีย์ซาวหลังแห่งนี้ก็คือเจดีย์ซึ่งมีการสร้างเอาไว้เป็นจำนวนมากโดยมีการนับจำนวนแล้วมีถึง 20 องค์

       โดยบริเวณตรงกลางจะมีเจดีย์องค์ใหญ่ ส่วนรอบๆจะมีเจดีย์ขนาดเล็กจำนวน 19 องค์ สร้างล้อมรอบเอาไว้ ชาวบ้านเชื่อกันว่าภายในเจดีย์ทั้งหมด 20 องค์นี้มีการนำพระเกศาธาตุบรรจุเอาไว้อยู่ด้านในองค์เจดีย์ทั้งหมดนี้อีกด้วย

ลักณะของเจดีย์นั้นตรงบริเวณฐานของเจดีย์นั้นจะมีการทาสีขาวเอาไว้ส่วนด้านบนของเจดีย์นั้นจะมีการทาเป็นสีทองลักษณะของการออกแบบนั้นมีความคล้ายคลึงกันทั้งหมดแตกต่างกันที่ขนาดขององค์เจดีย์เท่านั้นเอง

       นอกจากนี้ยังมีการทำรั้วรอบเอาไว้ซึ่งรั้วนั้นก็จะมีการทาเป็นสีขาวบริเวณประตูทางเข้าจะทำเป็นซุ้มขนาดใหญ่ซึ่งด้านหน้าก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ 

สำหรับวัดซาวหลังแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่น่าสนใจและน่าอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างมากที่นี่เคยขุดพบพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่หลายองค์ด้วยกันเช่นพระเครื่องในสมัยหริภุญชัยเป็นต้น   ว่ากันว่าไม่มีใครรู้ว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยไหนแต่เชื่อว่าสร้างขึ้นมานานแล้วและอาจจะมีการสร้างมาเกินกว่าพันปีแล้ว   

         อย่างไรก็ตามนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาชมความงดงามของโบราณสถานมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดซาวหลังแล้วที่นี่ยังได้มีการจำลองพระพุทธรูปทันใจซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งที่แม้แต่คนไทยและคนต่างชาติก็ให้ความเคารพนับถือและเชื่อว่าหากขอพรแล้วจะได้สมดังปรารถนาโดยพระพุทธรูปทันใจแห่งนี้ถูกนำไปประดิษฐานเอาไว้อยู่ในพระอุโบสถ์

      ซึ่งถ้าหากนักท่องเที่ยวเข้าไปกราบไหว้พระพุทธรูปทันใจจะเห็นได้ว่าภายในอุโบสถนั้นก็มีการออกแบบเอาไว้อย่างสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดลายตามผนังและบานประตูต่างๆนั้นมีการแกะสลักเอาไว้เป็นลายโบราณโดยรายที่พบเห็นมากที่สุดก็คือลายหยดน้ำ

      นอกจากนี้ยังมีการนำกระจกสีต่างๆมาประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบของพระอุโบสถอีกด้วยทำให้เวลาที่พระอาทิตย์ส่องมากระทบกระจกสีเหล่านี้จะเกิดภาพวิบวับแววตาเลยทีเดียว  

          บริเวณข้างหลังของโบสถ์  นักท่องเที่ยวจะเห็นพิพิธภณฑ์ ที่จะมีการนำโบราณวัตถุ ที่ชาวบ้านขุดเจอแล้วนำมาถวายวัด นำมาจัดแสดงเอาไว้ที่นี่อีกด้วย โดยพิพิธภณฑ์ดังกล่าวนั้นจะมีลักษณะเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว 

 

สนับสนุนโดย.  สมัคร Gclub